Międzynarodowe umowy inwestycyjne pod lupą

Dwustronne umowy inwestycyjne, polityka inwestycyjna Unii Europejskiej i rozwój międzynarodowy

Thomas Fritz

Traidcraft/Instytutem Globalnej Odpowiedzialności (IGO)

Gateshead

2015

PDF